начална страница english version
Logo TM Technology
Посетете ни във Facebook Посетете ни в Youtube
 

TМ ТЕХНОЛОДЖИ АД

ТМ Технолоджи АД е 100% частно акционерно дружество, Заводът и административната сграда се намират в промишлената зона на град Русе. Разположени са на 87 000 m² площ, от които 65 000 m² закрита площ. Компанията има 15-годишен опит в обработка на метали и производството на едрогабаритни и средногабаритни метални изделия до 160 тона, предназначени за бизнес сектора.

През 2003 г. ТМ Технолоджи АД придоби активите на Механично-монтажен завод, гр. Русе. Днес в компанията работят 230 души постоянен персонал. Произвежданите продукти се изнасят главно за страни от Западна Европа като Германия, Обединеното кралство, Белгия, Австрия и др.


МИСИЯ И ВИЗИЯ

Нашата цел е да утвърдим TM Technology като марка, свързана с висококачествени метални изделия на конкурентни цени. Ние вярваме, че за да постигнем успех е нужно постоянно подобряване на техническото оборудване с внедряване на модерна прецизна техника с компютърно цифрово управление с голями производствени мощности, непрекъснато повишаване на квалификацията и уменията на всички служители от нашия екип и безкомпромисен контрол на качеството на продукцията.

Разработената програма, с която реализираме теци цели, в комбинация с добрата основна база, с която разполагаме - огромни производствени цехове, големи закрити и открити площи, разположени до удобен жп транспорт, автомобилен и корабен речен транспорт, е гаранция и предпоставка за постигане на поставените цели и утвърждаването на TM Technology като марка-символ на висококачестевни едрогабаритни и средногабаритни метални изделия, произведени по спецификация на нашите клиенти.

ПРОДУКЦИЯ

ТМ Технолоджи АД е концентрирана в производството по поръчка на клиента на едрогабаритни и средногабаритни метални изделия:

- заварени конструкции до 160 тона;
- рами за двигатели до 20 тона;
- кожуси за генератори до 20 тона;
- резервоари за индустрията с обем до 7000 м³;
- метални конструкции за строителството на сгради;
- кофи за земекопни строителни и селскостопански машини.


НАШИ КЛИЕНТИ

KASTO, Австрия
CATERPILLAR ENERGY SOLUTIONS, Германия
HEBACO, Белгия
SCHORCH, Германия
ATLAS COPCO LIFTON, България
MONTUPET BULGARIA, България
ROUSSE SHIPYARD WEST, България

и други.

 
 
ALL RIGHTS RESERVED © TM TECHNOLOGY JSC. CREATIVE & WEB DESIGN: STUDIO PLAZA©