начална страница english version
Logo TM Technology
Посетете ни във Facebook Посетете ни в Youtube
 

НОВИНИ

02 февруари 2017


"ТМ Технолоджи" АД успешно завърши проект по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

Оперативна програма: Иновации и конкурентоспособност

„ТМ – Технолоджи” АД успешно приключи изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFO002-2.001-1117-C01 по проект „Подобряване на конкурентоспособността на „ТМ-Технолоджи” АД чрез закупуване на нова техника автоматизация и дигитализация на производствените процеси в предприятието, увеличаване на производствения капацитет и подобряване на ресурсната ефективност на производството” осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

В изпълнене на заложеното по проекта бяха закупени система за роботизирано заваряване, лазерна измервателна система за метрологичен контрол и цифрова шлайф машина.

Чрез въвеждането в експлоатация на системата за роботизирано заваряване се повиши качеството чрез отстраняване субективния фактор, подобри се състоянието на околната среда като се намали значително количеството на отделяните газове и влиянието на волтовата дъга.

Внедряването на лазерна измервателна система за метрологичен контрол на едрогабаритни детайли е ново решение не само за България, но и за всички световни компании, работещи с детайли, при които точността и качеството на изработка са приоритет. С използването на лазерната система в „ТМ- Технолоджи” АД се гарантира, че компанията изработва и предлага на своите клиенти единствено продукти с високо качество.

Вследствие на употребата на закупената по проекта цифрова шлайф машина се повиши производителността на труда и увеличи качеството на предлаганите продукти и услуги, постигна се подобрение на работната среда като се намали отделянето на прахо и твърди частици във въздуха.

Закупуваното на новите, високотехнологични съоръжения за „ТМ – Технолоджи” АД доведе до подобряване на ресурсната ефективност и ефикасността на производствените процеси. В резултат беше подобрено качеството на крайните продукти и организирането на работните процеси.


24 юни 2016


"ТМ ТЕХНОЛОДЖИ" АД, ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА, С ПРЕДМЕТ: "ЗАКУПУВАНЕ НА ЦИФРОВА ШЛАЙФ МАШИНА 1БРОЙ“

"ТМ ТЕХНОЛОДЖИ" АД, ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА, С ПРЕДМЕТ: "ЗАКУПУВАНЕ НА ЦИФРОВА ШЛАЙФ МАШИНА 1БРОЙ“

ОПРЕДЕЛЕН Е 14 ДНЕВЕН СРОК ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ, ДО 16:00 Ч. НА 07.07.2016.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЛИДНА ДО: ЧЕТВЪРТЪК, 07 ЮЛИ 2016
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "ТМ ТЕХНОЛОДЖИ" АД
СВАЛЯНЕ НА ПРИКАЧЕНИТЕ ФАЙЛОВЕ: ДОКУМЕНТАЦИЯ


icon pdf   Методика за Оценка вижте ТУК.
icon pdf   Публична Покана вижте ТУК.
icon pdf   Оферта  вижте ТУК.
icon pdf   Декларация на Кандидата вижте ТУК.
icon pdf   Договор за Доставка вижте ТУК.
icon pdf   Изисквания към Офертите вижте ТУК.10 юни 2016


"TM-TЕХНОЛОДЖИ" АД, ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ С ПРЕДМЕТ „ЗАКУПУВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА РОБОТИЗИРАНО ЗАВАРЯВАНЕ 1 БРОЙ“

"TM-TЕХНОЛОДЖИ" АД, ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ С ПРЕДМЕТ „ЗАКУПУВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА РОБОТИЗИРАНО ЗАВАРЯВАНЕ 1 БРОЙ“

ОПРЕДЕЛЕН Е 14 ДНЕВЕН СРОК ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ, ДО 16:00 Ч. НА 23.06.2016.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЛИДНА ДО: ЧЕТВЪРТЪК, 23 ЮНИ 2016
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "TM-Tехнолоджи" АД


icon pdf   Методика за Оценка вижте ТУК.
icon pdf   Публична Покана вижте ТУК.
icon pdf   Оферта за Участие вижте ТУК.
icon pdf   Декларация на Кандидата вижте ТУК.
icon pdf   Договор за Доставка вижте ТУК.
icon pdf   Изисквания към Офертите вижте ТУК.7 юни 2016


"TM-TЕХНОЛОДЖИ" АД, ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПРЕДМЕТ „ЗАКУПУВАНЕ НА ЛАЗЕРНА ИЗМЕРВАТЕЛНА СИСТЕМА ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ - 1 БРОЙ“

"TM-Tехнолоджи" АД, тръжна документация по процедура за избор на изпълнител с предмет „Закупуване на Лазерна измервателна система за метрологичен контрол - 1 брой“, по ДБФП BG16RFOP002-2.001-1117-C01.

Определен е 14 дневен срок за събиране на оферти, до 16:00 ч. на 19.06.2016.

Допълнителна информация
Валидна до: Неделя, 19 Юни 2016
Възложител: "TM-Tехнолоджи" АД


icon pdf   Приложение 3 - Оферта вижте ТУК.
icon pdf   Приложение - Декларация вижте ТУК.
icon pdf   Декларация на Бенефициента вижте ТУК.
icon pdf   Договор за Доставка вижте ТУК.
icon pdf   Методика за Оценка вижте ТУК.
icon pdf   Приложение 3 - Изисквания вижте ТУК.
icon pdf   Публична Покана вижте ТУК.


9 февруари 2016


Стартира проект по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.

На 09.02.2016г. „ТМ - Технолоджи АД“ подписа договор с Министерството на икономиката за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект по процедура BG16RFOP002-2.001: “Подобряване на производствения капацитет в МСП” и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.


icon pdf   Още за проекта вижте ТУК.


 
23 декември 2015


ТМ Технолоджи АД купи активите на ТМ 97 за 4 млн. лева

TM Technology JSC at MIDEST 2015, Paris

ТМ Технолоджи финализира в началото на седмицата сделка за придобиване на ТМ 97. Информацията потвърдиха от мениджмънта на дружеството. Русенската компания за метални конструкции и съоръжения, ремонт и поддръжка на машини и съоръжения от тежката и лека промишленост, търговия с електроенергия, инвестира 4 млн. лева в активи на Завода, който бе част от една голяма териториална структура още по време на изграждането на КТМ.

Интересът към сключване на тази сделка е продиктуван от факта, че тази част от бившия комбинат е проектирана на времето за метални конструкции и е функционирала като такава. Клиенти като CATERPILLAR ENERGY SOLUTIONS, Германия, HEBACO, Белгия, SCHORCH, KASTO, Австрия, Германия, с които и сега ТМ Технолоджи работи, ще повишат доверието в българския си партньор, който придоби с тази сделка и няколко уникални металопреработващи машини.

С тази крупна сделка русенската компания прекратява на този етап инвестирането в активи, като от 2016 ще се съсредоточи в обучение и повишаване на квалификацията на персонала на всички нива и допълване на нови кадри към вече съществуващия екип от професионалисти на фирмата.


 
23 ноември 2015


ТМ Технолоджи АД с успешно участие на изложението MIDEST 2015 в Париж

TM Technology JSC at MIDEST 2015, Paris

В периода 17-20 ноември 2015 се проведе ежегодното търговско изложение край Париж за подизпълнители – MIDEST.

Изложението се проведе въпреки терористичните атаки във Френската столица. Българският щанд можеше да се похвали с ентусиазирани представители на нашенски фирми, сред които и ТМ Технолоджи АД – производител на едрогабаритни метални конструкции до 160 тона.

Фирмата успя да създаде много нови и полезни контакти. Намерихме експозето за продуктивно и занимателно.


 
16 ноември 2015


ТМ Технолоджи АД ще участва на търговското изложение MIDEST 2015 в Париж

TM Technology JSC at MIDEST 2015, Paris

От 17-ти до 20-ти ноември 2015 ТМ Технолоджи АД ще участва на търговското изложение за поддоставчици MIDEST 2015 в Parc des expositions Paris Nord Villepinte, Париж.

Щандът на ТМ Технолоджи е с номер V128 в зала 6. Ще се радваме да Ви срещнем там.


 
11 ноември 2015


Новата презентационна брошура на ТМ Технолоджи АД

TM Technology JSC at MIDEST 2015, Paris

В началото на ноември т. г. излезе от печат новата корпоративна презентация. In November this year the new corporate presentation came hot off the press.

icon pdf   Брошурата може да разгледате или да свалите ТУК.


 
 
ALL RIGHTS RESERVED © TM TECHNOLOGY JSC. CREATIVE & WEB DESIGN: STUDIO PLAZA©