ТМ-Технолоджи стартира процедура за определяне на изпълнител, чрез публична покана по реда на Постановление №118 на МС от 20.05.2014 год.

Днес, 06.12.2021 год. ТМ-Технолоджи АД в изпълнение на Договор № 2020/551618 от 04.06.2021 год. за реализация на проект „Повишаване на конкурентоспособността на предприятието„ , финансиран от Норвежки финансов механизъм 2014 -2021, в рамките на Програма „Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България“, oбявява процедура за определяне на изпълнител чрез публична покана по реда на Постановление №118 на МСот 20.05.2014 год.

Описание на предмета на процедурата:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: Машина за автоматично дробометно почистване на листов материал и детайли. – 1 бр.

Обособена позиция 2:  Камера за обезмасляване и фосфатиране и Камера за сушене – 1 комплект.

Обособена позиция 3: Камера за ръчно бластиране на заварени конструкции – 1 бр.

Обособена позиция 4: Камера за ръчно боядисване и сушене на заварени конструкции – 1 бр.

Срок за подаване на оферти:

Начало:  06/12/2021 (д/м/г)   Час: 8: 00ч.

Край:  Дата: 13/12/2021 (д/м/г)   Час: 17: 00ч.

Приложение: Пакет документи.