Търговия с електроенергия

От ноември 2014 г. ТМ Технолоджи АД e първото дружество в русенския регион, което получи Лицензия за „Търговия с електроенергия и координатор на балансираща група” и от тогава осъществява с бърз растеж успешни сделки, на вътрешния пазар и на Балканите.