На 31.07.2021г. отпразнувахме своя 18-ти рожден ден.

На празненството бяха поканени всички служители на компанията.

Фирмата вече е „пълнолетна“ и все по-целеустремена към своите бъдещи проекти и готовност да се справим с нови предизвикателства.

Благодарим на нашите служители за съвместната работа през изминалите години! Благодарим и на всички, които споделиха нашия празник!

Заедно преминаваме през добри и трудни времена, успехи и препятствия, но винаги ги преодоляваме, благодарение на съвместната ни работа и усилия.

Благодарим Ви! За нас е чест да празнуваме заедно!