Контакти

  • 7000 Русе, България
  • Индустриална зона TEGRA
  • бул. "Тутракан" №100
  • тел/факс +359 82 845 877
  • За запитвания и поръчки: office@tm-technology.bg