Продукти

Sustainable energy partsЗАВАРЪЧНИ КОНСТРУКЦИИ ЗА УСТОЙЧИВА ЕНЕРГИЯ:
- Корпуси на електродвигатели;
- Корпуси на генератори;
- Производство на части за вятърни турбини;
- Производство на компоненти за ВЕЦ.

ShipbuildingКОРАБОСТРОЕНЕ:
- Ниши със стабилизиращо перо;
- Корабни рулове;
- Сепаратори за масло и вода.

Civil construction projectsПРОЕКТИ НА ОБЩЕСТВЕНО СТРОИТЕЛСТВО:
- Производство и монтаж на заварени стоманени конструкции за производствени помещения, спортни зали, автомобилни шоуруми, бензиностанции и други търговски помещения.

ReservoirsРЕЗЕРВОАРИ
- До 5000 м³.

Heavy machine building partsЧАСТИ ЗА ТЕЖКО МАШИНОСТРОЕНЕ:
- Производство на заварени стоманени конструкции на части за машини и индустриални предприятия;
- Рами за генератори.

Mining industryМИННА ИНДУСТРИЯ:
- Производство на части за монтаж на оборудване.