Продукти

Sustainable energy partsЗАВАРЕНИ КОНСТРУКЦИИ ЗА СЕКТОР УСТОЙЧИВА ЕНЕРГИЯ:
- Корпуси на електродвигатели;
- Кожуси на генератори;
- Производство на части за вятърни турбини;
- Производство на компоненти за ВЕЦ.

ShipbuildingКОРАБОСТРОЕНЕ:
- Ниши със стабилизиращо перо;
- Корабни рулове;
- Сепаратори за масло и вода.

Civil construction projectsКОНСТРУКЦИИ ЗА СТРОИТЕЛНИ ПРОЕКТИ
- Производство на заварени стоманени конструкции за производствени помещения, спортни зали, автомобилни шоуруми, бензиностанции и други търговски помещения.

ReservoirsРЕЗЕРВОАРИ
- За горива;
- Със система за сепариране и дестилиране на нефтопродукти и биодизел;
- До 5000 м³.

Heavy machine building partsЧАСТИ ЗА ТЕЖКО МАШИНОСТРОЕНЕ:
- Производство на заварени стоманени конструкции на части за машини и индустриални предприятия;
- Рами за генератори.

Mining industryВАКУУМНИ КАМЕРИ: