„ТМ-Технолоджи“ стартира съвместна работа с Професионална гимназия по промишлени технологии „Атанас Цонев Буров“ – гр. Русе по проект за дуално обучение.

През учебната 2021/2022 год. компанията ще посещават възпитаници на гимназията, два пъти седмично. В обучението са включени 6 ученици, трима от които ще посещават Производствена база 1, а останалите трима ще посещават Производствена база 2.

В База 1 ще се обучават като шлосери и ще се запознаят с различните обработки на метала като огъване, механична обработка, монтаж на детайли преди заваряване.

В База 2 ще се обучават като шлосери и монтажници, ще се запознаят с монтажа и комплектоването на изделията в базата.

През тази учебна година обучението ще се провежда два пъти седмично, тъй като стажантите са 11 клас, а през следващата, когато вече са 12 клас, ще се увеличи с още 1 ден.

Договорът е за период от 2 години, като в зависимост от представянето на стажантите и тяхното желание за работа, компанията е склонна да им предложи работа, след завършване на образованието им.
Чрез това обучение, учениците ще се сблъскат с реалната работа среда и ще могат практически да приложат своите теоретични знания.

„ТМ-Технолоджи“ възнамерява да започне съвместна работа и с РУ „Ангел Кънчев“.

Идеята е бизнесът да започне да обръща все по-голямо внимание на образователните институции и да работят съвместно за по-добри резултати и постижения. Стремежът на компанията е да привлече нови кадри, да ги задържим в региона и да ги превърне в дългогодишни служители и специалисти.