В света на академичните постижения, Серкан Садулов се издига като ярък пример за вдъхновение и ангажираност. Той учи в Русенския университет „Ангел Кънев“ и се отличава с уникални качества.
На 8 декември 2023 г. той бе награден с почетната награда „Студент на годината“ от Ректора на университета – Христо Белоев. Това престижно признание е резултат от неговата академична изява.

Баща му, Хасан Хасанов е водещ служител в екипa по корабостроене в ТМ Технолоджи. С многогодишен опит в тази сфера, той се е утвърдил като специалист в компанията.

Серкан Садулов е третокурсник, специалност „Софтуерно инженерство“. Той е сред студентите, активно представящи Русенския университет на национални и международни състезания и участва активно в международни научни сесии и семинари.