ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО“

Работим заедно за по-зелена, по-конкурентоспособна и по-приобщаваща Европа„ТМ-Технолоджи“ АД изпълнява проект „Повишаване на конкурентоспособността на предприятието“, който се реализира с […]

Одобрено проектно предложение по процедура: BG16RFOP002-2.077 – „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Проектното предложение на ТМ-Технолоджи АД е одобрено за финансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, Процедура BG16RFOP002-2.077 – Подкрепа за […]