Разнообразие от продукти според вашите изисквания!

ТМ ТЕХНОЛОДЖИ

Компанията е съсредоточена върху металообработка и производство на едрогабаритни метални изделия: структури за промишлеността, кутии за стабилизатори, компоненти за машини и стоманени конструкции.

Основана през 2003г., ТМ-Технолоджи има богат опит в машиностроенето, чрез постоянно натрупване на знания, специалисти и модерно оборудване.

ТМ-Технолоджи е разположена на площ от 87 000 м², от които 65 000 м² са покрита площ от българската страна на р. Дунав, с непосредствен достъп до железопътни, сухопътни и речни пътни връзки. Компанията разполага с квалифицирана работна сила от 200 служители на пълен работен ден.

повече

Новини

Синът на служител на ТМ Технолоджи избран за „Студент на годината“

В света на академичните постижения, Серкан Садулов се издига като ярък пример за вдъхновение и ангажираност. Той учи в Русенския […]

Проект №2023/372636 -„Прилагане на иновативни зелени технологии „.

Днес, 22.08.2023 г. ТМ-Технолоджи АД открива процедура за избор на доставчик по закупуване на активи във връзка с проект №2023/372636 […]

Проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

„ТМ-ТЕХНОЛОДЖИ“ АД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване […]