Разнообразие от продукти според вашите изисквания!

ТМ ТЕХНОЛОДЖИ

Компанията е съсредоточена върху металообработка и производство на големи метални изделия: метални структури за промишлеността, метални части за машини и големи метални конструкции.

Създадена през 2003 год., компанията има голям опит в машиностроителната индустрия, което е резултат от продължително натрупване на знания, умения и непрекъснато актуализиране на оборудването.

ТМ "Технолоджи" АД е разположена на площ от 87 000 м², от които 65 000 м² са покрита площ от българската страна на р. Дунав, с непосредствен достъп до железопътни, сухопътни и речни пътни връзки. Компанията разполага с квалифицирана работна сила от 230 служители на пълен работен ден.

повече

Новини

Проект №2023/372636 -„Прилагане на иновативни зелени технологии „.

Днес, 22.08.2023 г. ТМ-Технолоджи АД открива процедура за избор на доставчик по закупуване на активи във връзка с проект №2023/372636 […]

Проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

„ТМ-ТЕХНОЛОДЖИ“ АД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване […]

ТМ-Технолоджи посети международно изложение за корабостроене SMM 2022 Hamburg

ТМ-Технолоджи посети международно изложение за корабостроене SMM 2022, което се проведе в периода 06 – 09.09.2022 год. в гр. Хамбург, […]