Работим заедно за по-зелена, по-конкурентоспособна и по-приобщаваща Европа

„ТМ-Технолоджи“ АД изпълнява проект „Повишаване на конкурентоспособността на предприятието“, който се реализира с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2014-2021 в рамките на Приоритетна област „Иновации за зелена индустрия“ на Програма „Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България“
Бюджетът на проекта е 1 539 646 евро, от които 850 000 евро финансиране от Норвежки финансов механизъм 2014-2021. .

Основната цел на проекта е:Увеличаване на конкурентоспособността на „ТМ-Технолоджи“ АД, чрез инвестиции в екологосъобразни технологии за ефективно използване на ресурсите, в УПИ 47336.82.28 и 47336.82.23, бул.Тутракан,100, ДИЗ „Тегра.

В рамките на изпълнение на проекта се предвижда реализацията на следните основни дейности:
1. Инвестиция в нови иновационни технологии за почистване, подготовка и боядисване на метални конструкции;
2. Управление на проекта;
3. Изпълнение на дейностите по публичност.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са:
- Въведена в производството нова технологична линия за почистване, подготовка и боядисване на метални конструкции, включваща: Машина за автоматично дробометно почистване на листов материал и детайли; Камера за обезмасляване и сушене; Камера за ръчно бластиране на заварени конструкции; Камера за ръчно боядисване, сушене и метализация на заварени конструкции;
- Въведени иновативни технологии и решения;
- Въведени мерки за намаляване на емисиите от СО2 и от други емисии;
- Въведени мерки за увеличаване на енергийната ефективност;
- Въведени мерки за увеличаване на събираемостта на отпадъците;

Продължителността на изпълнение на проекта е до 30.04.2023 г.

С финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма “ Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България”.

www.eeagrants.org, www.eeagrants.bg, www.innovasjonnorge.no