Във връзка с предстоящото оборудване по проект „Повишаване на конкурентоспособността на предприятието“, който се реализира с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г. в рамките на Приоритетна област „Иновации за зелена индустрия“ на Програма „Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България“ ви представяме малко повече детайли относно бъдещото ни оборудване:

Обособена позиция 1:

Машина за автоматично дробометно почистване на листов материал и детайли – 1 бр.

Технически характеристики :

Обработвани материали: листи и профили (греди) от стомана.

Мaксимална дължина – 12000мм

Минимална ширина – 3200мм

Максимална височина – 600мм

Размери на най-големият профил HEB – 1000 mm

Обособена позиция 2:

Комбинирана камера за обезмасляване, фосфатиране и сушене, изпълняваща процесите на обезмасляване, фосфатиране и сушене – 1 бр.

Технически характеристики:

Вътрешни габарити на частта за обезмасляване  – 23500х6300х6000мм

Вътрешни габарити на частта за сушене  – 23500х6300х6000мм

Система за пречистване на отпадни води.

Автоматично и ръчно управление на отделните процеси.

 

Обособена позиция 3:

Камера за ръчно бластиране на заварени конструкции – 1 бр.

Технически характеристики:  

Максимална дължина – 23000мм

Максимална ширина – 6500мм

Максимална височина – 6000мм

Максимална маса – 55 тона

Обособена позиция 4:

Комбинирана Камера за ръчно боядисване и сушене на заварени  конструкции. – 1 бр.

Технически характеристики :

Камерата има две отделни кабини, независими една от друга, разделени с междинна ролетъчна врата. Това ще позволи едновременно изпълнение на два различни процеса, боядисване и сушене, или и двете части обединени да  работят едновременно като сушилня, или бояджийна.

Вътрешни габарити на камерата – 21300х6060х6055мм

Размери на обработваните заготовки:

Максимална дължина – 20000мм

Максимална ширина – 6000мм

Максимална височина – 6000мм