Актуален статус по проект „Повишаване на конкурентоспособността на предприятието“

Във връзка с проект „Повишаване на конкурентоспособността на предприятието“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г. в рамките на Приоритетна област „Иновации за зелена индустрия“ на Програма „Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България“ ви информираме за актуалния статус на проекта.

Към настоящ момент се извършват ремонтни дейности във връзка с фундаментите за поставяне на камерите. Фундаментите ще бъдат завършени до края на м. Септември.

Обособена позиция 1: Машина за автоматично дробометно почистване на листов материал и детайли – между 13-14.09.22 год. екип на ТМ-Технолоджи ще одобри камерата на място, в Словения. Датите на експедиция ще бъдат уточнени, след одобрение от компанията. Монтажът на камерата ще започне в края на м. Октомври.

Обособена позиция 2: Комбинирана камера за обезмасляване, фосфатиране и сушене, изпълняваща процесите на обезмасляване, фосфатиране и сушене. Между 12 – 13.09.22 год. екип на ТМ-Технолоджи ще одобри камерата на място, в Италия. Датите на експедиция ще бъдат уточнени, след одобрение от компанията.

Обособена позиция 3: Камера за ръчно бластиране на заварени конструкции – разположена е на територията на компанията, доставена е на 01.08.22 год. Монтажът на камерата ще започне в края на м. Септември.

Обособена позиция 4: Комбинирана камера за ръчно боядисване и сушене на заварени конструкции – ще бъде експедирана на 16.09.22 год. от Италия.

Всички позиции ще бъдат въведени в експлоатация до края на м.Април 2023 год.